• ikon
  Henrik Johannes Weinkouff den 05-04-2018
  Orientering om mulig lockout på Karensmindeskolen
   
  Kære forældre

  Forhandlingerne i forligsinstitutionen har i første omgang udsat en mulig lockout til ikrafttræden d. 28. april. Det vil få konsekvenser for skole og SFO fra d. 30. april. Hvis der er fremskridt i forhandlingerne i forligsinstitutionen, kan en lockout udskydes yderligere op til 14 dage.

  Hvis forhandlingerne bryder endegyldigt sammen, bliver der lockout, og der vil kun være ganske få lærere, der skal undervise efter deres gældende skema. Lærerne må ikke ”pulje deres timer sammen” eller undervise elever, der ikke fremgår af lærernes egne skemaer. Hvis lockouten træder i kraft, vil I forældre blive orienterede mere præcist, så I ved, hvilke klasser der får tilbudt undervisning.

  Søhulen vil være fuldstændig lukket. Alle medarbejdere i SFO vil være omfattet af en lockout.

  Jeg håber og tror på, at de ansvarlige forhandlere vil få enderne til at nå sammen, så en konflikt kan undgås.
   
  Venlig hilsen
  Henrik Weinkouff
  Skoleleder
   
 • ikon
  Henrik Johannes Weinkouff den 06-04-2018
  Orientering om valg til skolebestyrelsen og invitation til valgmøde
   
  Kære Forældre
   
  ÆNDRING I DATO FOR VALGMØDET.
   
  Jeg har desværre klokket gevaldigt i datoer. Derfor må valgmødet flyttes til mandag d. 30. april, samme tid og sted. Jeg må også være ærlig og indrømme, at jeg har overset min hustrus fejring af sin runde fødselsdag. Den siddende skolebestyrelse har i dette tilfælde båret over med min kalenderfejl, og jeg håber også den samlede forældregruppe vil bære over med flytning af mødet.
   
  Det er igen blevet tid til valg til skolebestyrelsen.
   
  Ved Karensmindeskolen er der vedtaget forskudte valg til skolebestyrelsen. Det betyder, at der ved valget i år skal vælges 4 ud af 7 skolebestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode med tiltrædelse 1. august 2018.
  Det er vigtigt for skolen, at der er et godt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Vi vil derfor opfordre alle interesserede til at stille op. Der er altid brug for gode kræfter, så skolebestyrelsen også i fremtiden kan fortsætte sit betydningsfulde arbejde.
   
  Valgbestyrelsen har besluttet at opstilling af kandidater sker i forbindelse med afholdelse af valgmøde som er fastsat til mandag d. 30. april kl. 18.30 i Buen.
  Der er også mulighed for at melde sit kandidatur ved henvendelse til skolens leder fra dags dato og frem til valgmødet samt umiddelbart herefter.

  Praktisk vedr. valget:
   
  Man skal have forældremyndighed for at kunne stille op og stemme til skolebestyrelsesvalget.
  Fra skolens elevsystem, genereres der en valgliste. I perioden den 6. april til den 30. april, er der mulighed for at sikre sig at ens navn fremgår af valglisten. Valglisten ligger til gennemsyn på skolens kontor, men det er også muligt at kontakte kontoret via telefon eller mail, hvis man vil være sikker på at man står på valglisten. Står man ikke på listen, kan man blive tilføjet, såfremt ovenstående krav er opfyldt.
   
  På valgmødet d. 30. april har alle kandidater mulighed for at beskrive deres motivation for at kandidere til skolebestyrelsen.
   
  Efter valgmødet og senest d. 4. maj kan der indgås fredsvalg. Indgås der ikke fredsvalg, vil der blive afholdt valg til skolebestyrelsen i perioden 8. – 16. maj via forældreintra. Der kommer oplysning umiddelbart efter d. 4. maj.
   
  Programmet for valgmødet:
  1. Oplæg vedr. folkeskolereformen og bestyrelsens arbejde v/ skoleleder Henrik Weinkouff
  2. Gennemgang af regler for valg til skolebestyrelsen
  3. Mulighed for at aftale opstilling af kandidater
  4. Mulighed for at kandidater beskriver deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.
    
  Skolen er vært ved en kop kaffe.
   
  Tilmelding til mødet senest den 29. april.
   
   
  Venlig hilsen
  Henrik Weinkouff
  Skoleleder

Skolen i billeder

Nyheder om folkeskolen

Følg os på Facebook