Skolen i billeder

 • ikon
  Elsebeth Buchhave Andersen den 02-04-2014
  I lærernes fagblad 'Folkeskolen' er der omtale af 'det inkluderende klasselokale' på Karensmindeskolen. 
   
 • ikon
  Dorte Wulff den 21-03-2014
  Orientering vedr. valg til skolebestyrelsen og invitation til valgmøde
  Kære Forældre
  Det er igen blevet tid til valg til skolebestyrelsen.
  Ved Karensmindeskolen er der vedtaget forskudte valg til skolebestyrelsen. Ved valget i år skal vælges 4 ud af 7 skolebestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode med tiltrædelse 1. august 2014.
  Det er vigtigt for skolen, at der er et godt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Vi vil derfor opfordre alle interesserede til at stille op. Der er brug for gode kræfter, så skolebestyrelsen også i fremtiden kan fortsætte sit betydningsfulde arbejde.
  Valgbestyrelsen har besluttet at opstilling af kandidater sker i forbindelse med afholdelse af valgmøde som er fastsat til mandag den 28. april 2014 kl. 19.00 i Buen.
  Der er også mulighed for at melde sit kandidatur ved henvendelse til skolens leder fra den 1. april og frem til valgmødet.

  Praktisk vedr. valget:
  Man skal have forældremyndighed for at kunne stille op og stemme til skolebestyrelsesvalget.
  Fra skolens elevsystem genereres der en valgliste. I perioden den 1. april til den 24. april er der mulighed for at sikre sig at ens navn fremgår af valglisten. Valglisten ligger til gennemsyn på skolens kontor, men det er også muligt at kontakte kontoret via telefon 99 88 79 80 eller mail karensmindeskolen@rebild.dk, hvis man vil være sikker på at man står på valglisten. Står man ikke på listen, kan man blive tilføjet, såfremt ovenstående krav er opfyldt.
  På valgmødet har alle kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsens arbejde.
  Efter valgmødet vurderes det, om der kan indgås fredsvalg, eller om der skal foregå en reel afstemning.
  Såfremt der skal foregå afstemning, vil I modtage information herom seneste den 8. maj 2014.
   

Like os på Facebook

 • Nyheder om Folkeskolen
  • Landsdækkende Skolevalg skal få flere unge til at stemme
   Folketinget og Undervisningsministeriet arrangerer i januar 2015 et landsdækkende skolevalg for 8. og 9.-klassetrin. Baggrunden for skolevalget er unges relativt lave valgdeltagelse ved kommune- og folketingsvalg, og målet er at styrke elevernes...
  • Det sidste lovforslag om folkeskolereformen er vedtaget i dag
   Folketinget har i dag vedtaget folkeskolereformens tredje og sidste lovforslag. Lovforslaget indeholder en forenkling af skolernes arbejde med de Fælles Mål og elevplanerne. Samtidig ændres kravene til kommunernes kvalitetsrapporter, så de i højere grad...
  • Vil du være med til at styrke matematik&shyundervisningen?
   Kom til Odense mandag den 26. maj 2014 og deltag i den første matematikvejlederkonference. Konferencen er for matematikvejledere og lærere med tilsvarende funktioner fra alle landets skoler.
  • Projektet ’Udvikling af Udeskole’ bliver skudt i gang
   For at udvikle udeskolen bedst muligt holder undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Kirsten Brosbøl i dag rundbordsmøde med fagpersoner og interessenter inden for området. Mødet bliver startskuddet for det videre arbejde med...
  • Flere nydanskere består 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik
   På få år er der sket en positiv udvikling, når det gælder indvandrere og efterkommeres skoleresultater. Det viser nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer.
  • Skoleelever finder melodien på Skolernes Sangdag
   Repertoiret spændte fra Ingemann til MGP, da omkring 500 skoler fik rørt stemmebåndene på Skolernes Sangdag.
  • Ny OECD-rapport kortlægger det danske uddannelsessystem
   Danmark satser ambitiøst på uddannelsesområdet, men danske elevers faglige niveau kan hæves med en bedre evalueringskultur. Det slår OECD fast i en ny landerapport, der giver en samlet fremstilling af det danske uddannelsessystem på baggrund af alle...
  • Ekstra undervisningstid og flere voksne i klassen styrker læseresultater
   Ekstra undervisningstid i dansk giver markant bedre læseresultater for eleverne, mens et tæt samarbejde mellem lærere og en anden ressourceperson, som eksempelvis en pædagog, har mindre betydning, selv om det har en effekt. Det viser resultaterne af to...
  • Børneattester kan nu hentes digitalt
   Loven kræver, at myndigheder og institutioner indhenter såkaldte børneattester på lærere, pædagoger og andre medarbejdere, der færdes blandt børn. Det kan fremover ske digitalt.
  • Læringsspor er i luften
   Der er nu åbent for tilmelding til Læringsspor, som er et gratis kompetenceudviklingstilbud til alle deltagere i Ny Nordisk Skole. Læringsspor sætter fokus på udvikling af den pædagogiske og didaktiske praksis og giver viden, redskaber og metoder til...