Skolen i billeder

 • ikon
  Dorte Wulff den 24-04-2014
  Kære forældre
  Husk valgmøde til skolebestyrelsen på mandag den 28. april kl. 19.00 i Buen. Mere infomation om skolebestyrelsesvalget kan ses på skolens hjemmeside. Vi vil gerne vide, om I kommer, så husk tilmelding/framelding under arrangementer i ForældreIntra senest imorgen fredag den 25. april.
  Velmødt til Karensmindeskolens valgmøde
 • ikon
  Elsebeth Buchhave Andersen den 02-04-2014
  I lærernes fagblad 'Folkeskolen' er der omtale af 'det inkluderende klasselokale' på Karensmindeskolen. 
   
 • ikon
  Dorte Wulff den 21-03-2014
  Orientering vedr. valg til skolebestyrelsen og invitation til valgmøde
  Kære Forældre
  Det er igen blevet tid til valg til skolebestyrelsen.
  Ved Karensmindeskolen er der vedtaget forskudte valg til skolebestyrelsen. Ved valget i år skal vælges 4 ud af 7 skolebestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode med tiltrædelse 1. august 2014.
  Det er vigtigt for skolen, at der er et godt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Vi vil derfor opfordre alle interesserede til at stille op. Der er brug for gode kræfter, så skolebestyrelsen også i fremtiden kan fortsætte sit betydningsfulde arbejde.
  Valgbestyrelsen har besluttet at opstilling af kandidater sker i forbindelse med afholdelse af valgmøde som er fastsat til mandag den 28. april 2014 kl. 19.00 i Buen.
  Der er også mulighed for at melde sit kandidatur ved henvendelse til skolens leder fra den 1. april og frem til valgmødet.

  Praktisk vedr. valget:
  Man skal have forældremyndighed for at kunne stille op og stemme til skolebestyrelsesvalget.
  Fra skolens elevsystem genereres der en valgliste. I perioden den 1. april til den 24. april er der mulighed for at sikre sig at ens navn fremgår af valglisten. Valglisten ligger til gennemsyn på skolens kontor, men det er også muligt at kontakte kontoret via telefon 99 88 79 80 eller mail karensmindeskolen@rebild.dk, hvis man vil være sikker på at man står på valglisten. Står man ikke på listen, kan man blive tilføjet, såfremt ovenstående krav er opfyldt.
  På valgmødet har alle kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsens arbejde.
  Efter valgmødet vurderes det, om der kan indgås fredsvalg, eller om der skal foregå en reel afstemning.
  Såfremt der skal foregå afstemning, vil I modtage information herom seneste den 8. maj 2014.
   

Like os på Facebook